Pielęgniarstwo epidemiologiczne. Zobacz czym się zajmuje i jak zostać pielęgniarka epidemiologiczną

Pielęgniarstwo epidemiologiczne - pisanie prac z pielęgniarstwa

Pielęgniarka epidemiologiczna to ważny specjalista w czasie epidemii, który dba o sprawne funkcjonowanie placówki medycznej. Jakie są jej obowiązki oraz jakie wykształcenie i doświadczenie są niezbędne do ich prawidłowego wykonywania? W artykule znajdziesz dokładny opis tego, czym jest pielęgniarstwo epidemiologiczne.

Zespół kontroli zakażeń w szpitalu

Pielęgniarka epidemiologiczna jest kluczowym członkiem zespołu zajmującego się higieną i profilaktyką zakażeń. Chociaż pielęgniarka epidemiologiczna wykonuje swoje zadania samodzielnie i współpracuje z zespołem w celu zapewnienia opieki. Instytucje mogą mieć różną strukturę, ale ogólna jest następująca: lekarz – kierownik zespołu, pielęgniarka epidemiologiczna lub higienistka i epidemiolog, specjalista mikrobiologii dyrektor medyczny lub dyrektor szpitala. Chociaż w wielu przypadkach naczelną pielęgniarką jest dyrektor medyczny lub dyrektor szpitala, pielęgniarka epidemiologiczna nie zawsze podlega bezpośrednio jemu. Proces wdrażania polityki w praktyce w dziedzinie profilaktyki epidemiologicznej jest znacznie łatwiejszy, ponieważ ścieżka formalna jest skrócona.

Obowiązki pielęgniarki epidemiologicznej

Pielęgniarka epidemiologiczna musi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym ludziom poprzez stosowanie właściwych procedur, środków ochrony osobistej i sugestii klienta. Aby być skuteczną, pielęgniarka epidemiologiczna musi posiadać gruntowną wiedzę na temat pielęgniarstwa w ogóle. ponadto musi być dobrze zaznajomiona z wiedzą specjalistyczną, taką jak rozpoznawanie zakażeń, rozpoznawanie jednostek chorobowych, znajomość żywotności drobnoustrojów, rozumienie polityki antybiotykowej, rozumienie procedur sterylizacji i dezynfekcji, między innymi. Pielęgniarka epidemiologiczna jest odpowiedzialna za monitorowanie zakażeń szpitalnych w ramach bezpośredniego nadzoru. Do jej obowiązków należy:

  • Kontrola zakażeń szpitalnych poprzez opracowywanie procedur sanitarnych, monitorowanie eliminacji i zapobiegania zakażeniom szpitalnym, monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz ich rejestrowanie i dokumentowanie;
  • współpraca z Komitetem Kontroli Zakażeń i Zespołem Kontroli Zakażeń w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu kontroli zakażeń szpitalnych,
  • współpraca z instytucjami kontrolującymi zakażenia, szkolenie pracowników w zakresie kontroli zakażeń oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznych to niektóre z funkcji Działu Kontroli Zakażeń.

Pielęgniarka epidemiologiczna jest bezpośrednio odpowiedzialna za kontrolę zakażeń u pacjentów i czynników alarmowych na każdym etapie pobytu pacjenta w szpitalu, od przyjęcia do wypisu.

Jak zostać pielęgniarka epidemiologiczną

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. określa wymogi formalne, jakie należy spełnić, aby uzyskać tytuł pielęgniarki epidemiologicznej. W dokumencie stwierdza się, że pielęgniarka epidemiologiczna lub higienistka i epidemiolog muszą mieć  odpowiednie wykształcenie:

  • przyjęcie może ubiegać się absolwent pielęgniarstwa lub położnictwa oraz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii albo studiów wyższych. Tutaj warto pamiętać, że swoją chęć zostania pielęgniarką epidemiologiczną, warto potwierdzić poprzez napisanie pracy magisterskiej z pielęgniarstwa w tej specjalizacji.
  • można uzyskać tytuł magistra w innym zawodzie, obejmujący specjalizację w dziedzinie opieki zdrowotnej
  • licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub wykształcenie pomaturalne w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa.
  • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny;
  • pielęgniarka lub położna musi posiadać wykształcenie średnie medyczne: Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs dyplomowy w tym zakresie.

Pielęgniarki na każdym etapie kształcenia mogą ubiegać się o specjalizację z epidemiologii, pod warunkiem posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego. Epidemiologia, mikrobiologia, statystyka medyczna oraz choroby zakaźne i administracja to tylko niektóre z przedmiotów, które będą studiować. Epidemiologiczny Kurs Kwalifikacyjny, przeznaczony specjalnie dla pielęgniarek i położnych pomoże zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zespołach kontroli zakażeń szpitalnych. Uzyskanie uprawnień i umiejętności potrzebnych do wykonywania tego typu pracy jest szybkie i proste.

Ile zarabia pielęgniarka epidemiologiczna ?

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym stanowi ważną część pielęgniarstwa epidemiologicznego, które jest obecnie uznanym zawodem medycznym. Sprawne funkcjonowanie instytucji zależy od skutecznego zapobiegania zakażeniom. Epidemiom można zapobiegać poprzez zapobieganie i leczenie zakażeń w środowisku, w którym pacjenci i pracownicy opieki zdrowotnej są stale narażeni na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Staż pracy, wykształcenie i miejsce zatrudnienia mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, które zazwyczaj wynosi od 6 050 PLN brutto miesięcznie.

Share:

Więcej artykułów