Korzyści płynące z geriatrycznej opieki pielęgniarskiej

Pielęgniarstwo geriatryczne to dziedzina pielęgniarstwa, która koncentruje się na opiece nad starszymi osobami dorosłymi. Może to być wykonywane w różnych miejscach, takich jak szpitale, ośrodki opieki długoterminowej i domy prywatne. Praca w tego rodzaju pielęgniarstwie wymaga posiadania pewnych cech i umiejętności, dlatego przed złożeniem podania o pracę należy się upewnić, że jest się dobrze przygotowanym. Pielęgniarka geriatryczna pracuje z pacjentami w zaawansowanym wieku, którzy mogą cierpieć na choroby przewlekłe lub podupadać na zdrowiu. Pielęgniarka ocenia potrzeby pacjenta i opracowuje plan ich zaspokojenia, dbając jednocześnie o jego bezpieczeństwo. Zakres obowiązków może być różny w zależności od poniższych podkategorii:

Ocena i monitorowanie

Ocena i monitorowanie stanu pacjenta to pierwszy krok, jaki należy wykonać w każdej sytuacji związanej z opieką pielęgniarską. Pielęgniarka geriatryczna oceni historię choroby, objawy i aktualny stan pacjenta, aby ustalić, jakie interwencje są potrzebne. Pielęgniarka geriatryczna może wykorzystać kilka metod do oceny pacjenta. Może zadawać pacjentowi lub jego opiekunowi pytania dotyczące historii choroby i aktualnego stanu zdrowia. Do oceny pacjenta mogą także używać specjalnego sprzętu, takiego jak urządzenia do monitorowania leków lub wagi mierzące ciśnienie krwi i tętno.

Koordynacja opieki i poradnictwo

Koordynacja opieki to proces koordynowania wszystkich usług i agencji zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Może to obejmować współpracę z innymi pracownikami służby zdrowia, członkami rodziny pacjenta i innymi specjalistami, np. pracownikami socjalnymi. Pielęgniarka geriatryczna może również udzielać porad pacjentowi i członkom jego rodziny na temat stanu zdrowia i rokowania. Może udzielać wsparcia emocjonalnego, aby pomóc pacjentowi i jego bliskim w radzeniu sobie ze stresem i poczuciem beznadziejności.

Opieka u schyłku życia

Koniec życia to czas, kiedy życie pacjenta dobiega końca lub zbliża się jego śmierć. Nazywa się to również umieraniem lub opieką paliatywną. Ważne jest, aby zrozumieć cele i życzenia pacjenta dotyczące końca życia. Pielęgniarka geriatryczna ocenia stan pacjenta i opracowuje zindywidualizowany plan wsparcia pacjenta i jego bliskich. Może to obejmować pomoc pacjentowi i członkom jego rodziny w zrozumieniu, co się dzieje w miarę pogarszania się stanu zdrowia pacjenta.

Nauczanie i przewodnictwo

Nauczanie i kierowanie jest ważną częścią opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarka geriatryczna może uczyć pacjenta i członków jego rodziny, jak dbać o siebie. Może także uczyć pacjenta i członków jego rodziny o stanie zdrowia i rokowaniu. Może to obejmować pomoc pacjentowi i jego bliskim w zrozumieniu, co oznacza diagnoza pacjenta i czego można się spodziewać. Pielęgniarka geriatryczna może także pomagać pacjentowi i członkom jego rodziny w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. Pielęgniarka może pomagać pacjentowi i jego bliskim w analizowaniu opcji leczenia i dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących opieki.

Promocja zdrowia i zmiana zachowań

Promocja zdrowia to proces pomagania pacjentowi w przyjęciu zdrowych zachowań w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania. Ważne jest, aby pielęgniarka geriatryczna znalazła sposób na zachęcenie pacjenta do podejmowania zdrowych zachowań. Pielęgniarka może zachęcać pacjenta do zdrowej diety, regularnych ćwiczeń fizycznych, unikania palenia tytoniu i spożywania nadmiernych ilości alkoholu. Może także pomóc pacjentowi radzić sobie ze stresem. Pielęgniarka geriatryczna może także pomagać pacjentowi w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z chorobą przewlekłą. Może to obejmować pomoc pacjentowi w opanowaniu bólu, radzeniu sobie z uczuciem niepokoju lub zmianie negatywnych myśli i zachowań. Często określa się to mianem umiejętności radzenia sobie z chorobą.

Utrzymywanie bezpiecznego środowiska i sprzętu do opieki nad pacjentem

Pracownicy służby zdrowia są odpowiedzialni za zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa. Może to obejmować utrzymywanie bezpiecznego środowiska poprzez właściwe przechowywanie leków i sprzątanie miejsc, które mogą być zanieczyszczone. Pielęgniarka geriatryczna może również pomagać w konserwacji sprzętu używanego podczas opieki nad pacjentem. Może to obejmować utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń do pomiaru parametrów życiowych, takich jak mankiety do pomiaru ciśnienia krwi lub monitory tętna.

Zapewnianie edukacji zdrowotnej, informacji i doradztwa pacjentom i opiekunom.

Wszyscy pracownicy służby zdrowia są odpowiedzialni za udzielanie informacji i porad pacjentom i ich opiekunom. Obejmuje to udzielanie informacji o określonych schorzeniach, możliwościach leczenia i oczekiwanych rezultatach. Pielęgniarka geriatryczna może udzielać informacji na temat sposobów radzenia sobie z objawami, rozpoznawania zmian, które mogą wskazywać na problem oraz sposobów unikania choroby lub urazu. Może także udzielać informacji na temat dostępu do usług opieki zdrowotnej, takich jak wizyty u lekarza i przyjmowanie przepisanych leków zgodnie z zaleceniami.

Zakończenie

Istnieje pięć etapów śmierci i umierania. Obejmują one następujące etapy: Pielęgniarka geriatryczna wypełnia akt zgonu i pomaga w dokonaniu wszelkich niezbędnych ustaleń po śmierci pacjenta. Śmierć pacjenta jest zawsze stresująca dla jego bliskich. Ważne jest, aby pielęgniarka była przygotowana na to wydarzenie, tak aby mogła zapewnić jak najlepszą opiekę.

Share:

Więcej artykułów